Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) – Huisartsengroep Brielle – Brielle
Amer 21 3232 HA Brielle
Header afbeelding

Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ)

De huisarts wordt in hun zorgverlening bijgestaan door praktijkondersteuners. In de Huisartsengroep Brielle zijn twee verschillende praktijkondersteuners werkzaam: praktijkondersteuners somatiek en praktijkondersteuners GGZ.

Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ)

De praktijkondersteuner GGZ (praktijkondersteuner huisarts- geestelijke gezondheidszorg) biedt begeleiding en ondersteuning aan patiënten met psychische en/of psychosociale klachten. De hulp van de POH-GGZ komt tot stand na overleg met uw huisarts en valt onder de zorg van de huisartsenpraktijk. De POH-GGZ brengt samen met u uw klachten en omstandigheden in kaart en maakt een inschatting welke hulp u nodig heeft om u beter te kunnen voelen, of om anders met uw klachten om te leren gaan. Bij lichte tot matige psychische klachten kan de POH-GGZ u begeleiden totdat u voldoende handvatten heeft om op eigen kracht verder te kunnen. Als het nodig blijkt dat er hulp vanuit de Basis-GGZ of Specialistische GGZ wordt ingeschakeld, dan zal de POH-GGZ dit, in overleg met uw huisarts, met u bespreken en een verwijzing voor u in orde maken.